Misja

Misją Muzeum Motoryzacji i Techniki w Opaczy Kolonii jest ochrona technicznego dziedzictwa PRL oraz III RP, realizowana poprzez gromadzenie i zabezpieczanie zabytków związanych z motoryzacją, techniką użytkową , przemysłową, transportem oraz upowszechnianie wiedzy o nich, a także o motoryzacyjnej historii Polski i jej gospodarce na przestrzeni wieków XX i XXI.

Misja ta jest realizowana w ramach: gromadzenia eksponatów oraz ich dokumentacji, odbudowy i remontów, działań konserwatorskich (badania ratownicze wraków zagrożonych zniszczeniem). Upowszechnianie i popularyzowanie szeroko rozumianej wiedzy techniczno/motoryzacyjnej jest realizowane na wystawach stałych i czasowych, w rozmaitych imprez plenerowych (pokazy, zloty rajdy).